دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۸)

نمونه ای از آن در شعر عطار نیشابوری (قسمت دوم) ۱: نگاری مست و لایعقل چو ماهی درآمد از در مسجد پگاهی ۲: سیه زلف و سیه چشم و سیه دل سیه گر بود و … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۸)