بیانیه‌ی صد تن از فعالان مدنی در حمایت از مطالبات کارگران

چهار دهه پس از وقوع یکی از گسترده‌ترین انقلاب‌های قرن بیستم با دعوی عدالت‌خواهی و برغم تکرار شعارهای تبلیغاتی رسمی، کارگران کشور همچنان به ‌شکل آشکاری در زمره‌ی بی‌دفاع ترین اقشار جامعه به ‌شمار می‌آیند. … ادامه خواندن بیانیه‌ی صد تن از فعالان مدنی در حمایت از مطالبات کارگران