تله‌های جاسوسی – امنیتی عوامل جمهوری اسلامی برای به دام انداختن مخالفین در خارج کشور

تروریسم جمهوری اسلامی ایران با تجارب چهل و یک ساله خودش برای رسیدن به هدف‌های مورد نظر بسیار پیچیده‌تر و مرموزتر عمل می‌کند.