امنیت کودکان در اینترنت (بخش ششم)

مقابله با قلدری: یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید به کودک آموزش داده شود، نحوه برخورد او در مقابل افراد قلدر است. علاوه بر این، باید به فرزندتان یاد دهید که خودش هم به یک … ادامه خواندن امنیت کودکان در اینترنت (بخش ششم)