امنیت کودکان در اینترنت (بخش پنجم)

حفظ امنیت در شبکه‌های اجتماعی: اگر بتوانید شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده کودکتان را شناسایی کنید، بیشتر می‌توانید مراقب فعالیت‌های آنها باشید. برای مثال با دنبال کردن دوستان او می‌توانید به صورت غیر مستقیم از فعالیت‌های … ادامه خواندن امنیت کودکان در اینترنت (بخش پنجم)