دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۳)

دیدار معنوی مثنوی  عشق افلاطونی (۳) رسالۀ فدروس (بخش دوم) تو مرا جان وجهانی چه کنم جان و جهان را  تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را سقراط به فدروس می گوید … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۳)