امنیت کودکان در اینترنت (بخش دوم)

آشنا کردن کودکان با خطرات احتمالی اینترنت و نحوه دوری کردن از آنها یا گزارش دادن آن، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تامین امنیت کودکان در فضای مجازی محسوب می‌شود. اما اول باید خود شما … ادامه خواندن امنیت کودکان در اینترنت (بخش دوم)