دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۲)

دیدار معنوی مثنوی  عشق افلاطونی  (بخش دوم) رسالۀ فدروسPfaedrus در این نوشتار هم افلاطون از آیین سخنوری و عشق سخن می گوید . شاید خواننده بپرسد چه رابطه ای میان آیین سخنرانی و موضوع عشق وجود … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۲)