سرگذشتی عبرت انگیز!

انتشار کتاب هما کلهری با عنوان «تابوت زندگان» ، برای ما که نام او را در خاطرات زنده گان برخاسته از تابوت حاج داوود بارها شنیده بودیم وتبدیل شدنش به »حزب اللهی صفر کیلومتری» تولید … ادامه خواندن سرگذشتی عبرت انگیز!