دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۱)

  عشق افلاطونی (بخش نخست) (نگاهی به رسالۀ ضیافت)   آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم ، در دل و جان نشانمت در نوشتار پیش از رنج … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۱)