تعرض‌های جنسی، فریادگران، بی‌صدایان (با محوریت اِعمال تجاوز در سیاست‌های کالایی‌سازی آموزش)

تجاوز در مدرسه، تجاوز در آموزشگاه‌ها و آنچه که در خلال افشاگری‌های دانش‌آموزان حاضر در کلاس‌های کنکور مطرح شد، بار دیگر فاجعه‌ی تعرض به دانش‌آموزان، سیاست‌های پنهان‌کاری/انکار و انفعالِ ساختاری سازمان آموزش و پرورش را به میان آورد. در این بین اما حضور مؤلفه‌هایی تماماً طبقاتی، باز هم زایشگر حیرت جمعی از یک طرف و‌ کفه‌ی سنگین پوشش رسانه‌ای از دیگر سو شد.