پیام سریال آقازاده اینست : آن چه خوبان همه دارند ما «ولایی» ها داریم و دیگران یکسره شر و شیطانند !‌

ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)