آیت الله العظمی منتظری فقیه وحکیم زمانه بود که فقه را از زیر لحاف و احکام شب زفاف به عرصه حکومت و تدبیر حیات جهان وطنی آورد. حکمت را درسایه سار نهج البلاغه به خانه ها مهمان کرد. عرفان را از خلسه های وهم آلود در میدان مبارزه آزمود و بر سردان عشق،  مار هفت سر نفس را  هفت میخ کفت و برماسوی الله آستین افشاند به قول حافظ:

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

او رنگ بی رنگی را مانا ترین رنگ حیات معقول می دانست. برای همین بی رنگ زیست و چنان که خورشید بی رنگ است و آشکارکننده همه رنگها. او هم خود بی رنگ  و آشکار کننده رنگها بود.

آیت الله منتظری عارف بی خرقه، زاهد شب دار، سجاده نشین با وقار و کوثربخش دانش هابود.

دأب او این بود: به آنان که به دیدنش می شتافتند توصیه و تأکید  به مطالعه می‌کرد. همچنین بارها می‌گفت: مطالعه واجب و دعا مستحب است.

همین انس او با مطالعه بود که نهج البلاغه مولا علی را با زبانی تدریس می کرد که عوام می فهمید و خواص عاشق می شد. عاشقان مست و مستان رقص کنان پرواز می کردند.

آری او مطالعه را واجب می دانست و دعای قالِ منهای حال را مستحب والبته که برمستحب هم محتسب بود چون فقیه زمانه بود و سالک سلف چون مقدس اردبیلی که  کاتبان و  راویان در مناقبش فراوان گفته و گاه اغراق هم کرده اند و گفتند: “مقدس اردبیلی در ذات قدسی و صفات ملکی مانند شجاعت نبی و ولایت وصی و سخاوت حاتم طایی ضرب‌المثل بود و لولؤه البحرین می‌گوید در زهد و پرهیزکاری همتایی نداشت و مقامات و کراماتی را دارا بود . علامه مجلسی در دایره المعارف بحار آنجا که ازخوبان  حضور یافته در آستان اقدس حضرت ولیعصر یادمی کند، از وی نام می‌برد و انوارالنعمانیه سید جزایری روایت کرده که مطمئن ترین استادان من از شاگردان مقدس اردبیلی بوده‌اند” اما همو کسی است که موقعی که برای زیارت از نجف به کربلا مشرف می‌شد احتیاط می‌کرد و جمع بین قصر و اتمام می نمود و می‌فرمود تحصیل علم واجب است و زیارت سیدالشهدا مستحب. موقعی که تعارض مستحب با واجب باشد ممکن است نهی متوجه سنت باشد در نتیجه سفر معصیت محسوب شود و شکی نیست که در سفر معصیت باید جمع بین قصر و اتمام نمود(روضات الجنات جلد ۱ صفحه ۱۱۵ و ۱۱۸).

پس طبق سیره آیت الله منتظری و مقدس اردبیلی، مطالعه واجب است و دعا و زیارت سیدالشهدا مستحب.

ناگفته معلوم است که تاهنوز هیچ فقیهی (مگر خودخوانده فقیهان) نگفته مجلس عزای امام حسین واجب است. بلکه همه ی فتواها حکم براستحباب است و وو.

محرم امسال درسایه سنگین کرونا پرماجرا شده و حرف وحدیث بسی رنگ برنگ است ازحرمت تا واجب.

اما اگر محرم امسال را بامطالعه در اهداف عاشورا و نتیجه گیری از قیام امام حسین گرامی بداریم مرضی خدا و امام حسین خواهد بود. بامطالعه هم حسینی می شویم و هم می توانیم دوستان خودرا حسینی کنیم.

چه خوب است که بجای اطمعه و اشربه کتاب نذر کنیم و بجای فربه کردن تن، جان را جوهر بخشیم وعقل را شکوفانموده روح را پرواز دهیم تا همه ی جان و تن حسینی شویم و بتوانیم حسینی زندگی کنیم و حسین وار مرگ انتخابی داشته باشیم.

کتاب های که بنده ناچیز خواندم و به گمان خودم عمیق یافتم دوست دارم برای دوستان همدل و هم فکر هم پیشنهاد مطالعه کنم:

*قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی

*امام حسین شهید فرهنگ پیشرو: علامه محمدتقی جعفری

*قیام جاودانه (سخنی چند پیرامون «عاشورا» و آفاق آن)  علامه محمد رضا حکیمی،

*رسالت عاشورا(حدیث عاشورا): علامه سید محمد حسین فضل الله

*نگاهی به حماسه حسینی : علامه شهید مرتضی مطهری

*عزاداری های نامشروع: علامه سید محسن جبل عاملی.

*حسین وارث آدم: شهید دکتر علی شریعتی

*«شهید جاوید» و «نگاهی به حماسه حسینی» : آیت الله صالحی نجف آبادی.

*امام حسین علیه السلام: دکترسید جعفر شهیدی.

*حماسه و عرفان: آیت الله جوادی آملی

۷۲* سخن عاشورایی” رهبر معظم انقلاب

*کتاب عاشورا در گذار به عصر سکولار : حسین نورانی‌‌نژاد

** ویژه نامه اندیشه سیاسی عاشورا. مجله حکومت اسلامی شماره های۲۵،۲۶،۲۷

*واقعه کربلا: نگرشی تحلیلی به زندگانی امام حسین (ع)عباس محمود عقاد نویسنده مشهور عرب سنی; مترجم: مسعود انصاری،

*لؤلؤ و مرجان : میرزا حسین نوری.

*شاهکاری های بنی امیه: دکتر فضل الله صلواتی.

*از عاشورای حسین تا عاشورای شیعه:  محمد اسفندیاری.

*مدرسه حسینی: مصطفی دلشاد تهرانی

*جامعه شناسی قیام امام حسین (ع) و مردم کوفه: عماد الدین باقی

*خ‍ورشید ش‍ه‍ادت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ اول‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌،

علاوه بر مقالات و سخنرانی ها، متن سخنرانی علامه محمدتقی جعفری با عنوان((قیام عاشورا در نگاه خواص)) به چاپ رسیده است

*فلسفه عاشورا: از دیدگاه اندیشمندان مسلمان:  بخشعلی قنبری،

*اندیشه عاشورا ـ دفتر دوم (مجموعه مصاحبه ها به مناسبت کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ ‏

مصاحبه شوندگان:

مصاحبه با دکتر گرجی

مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین معادیخواه

بخش دوم: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا

فصل اول: مبانی نظری تحقیق در نهضت عاشورا

مصاحبه با دکتر ابراهیمی دینانی

مصاحبه با آیت الله استادی

مصاحبه با دکتر اعوانی

مصاحبه با آیت الله امینی

مصاحبه با دکتر بیات

مصاحبه با علامه جعفری

مصاحبه با آیت الله حائری

مصاحبه با دکتر سروش

مصاحبه با دکتر قادری

مصاحبه با دکتر گرجی

مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین معادیخواه

مصاحبه با آیت الله مکارم

فصل دوم: تاریخ نگاری عاشورا

مصاحبه با علامه جعفری

مصاحبه با دکتر قائدان

مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین معادیخواه

بخش سوم: رویکرد جامعه شناختی به فرهنگ عاشورا

مصاحبه با دکتر توسلی

مصاحبه با مهندس حجاریان

مصاحبه با دکتر سروش

مصاحبه با آقای علوی تبار

مصاحبه با دکتر قادری

فلسفه و اهداف نهضت عاشورا

*دیدگاهها ـ دفتر اول (مجموعه مصاحبه ها به مناسبت کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا)

‏‏– اساتید مصاحبه‌شونده در این دفتر به‌ترتیب الفباء عبارتند از:‏

‏‏– دکتر حسین رزمجو (عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد)‏

‏‏– دکتر زهرا رهنورد (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)‏

‏‏– دکتر غلامحسین زرگرنژاد (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)‏

‏‏– آیهاللّه جعفر سبحانی (استاد و عضو جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم)‏

‏‏– دکتر سید جعفر شهیدی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مسئول مؤسسۀ دهخدا)‏

‏‏– حجهالاسلام والمسلمین نعمت‏‏‌‏‏الله صالحی نجف‌آبادی (محقق و استاد حوزۀ علمیۀ قم)‏

‏‏– علامه سید مرتضی عسکری (محقق و مورخ)‏

‏‏– آیهاللّه محمدهادی معرفت (استاد حوزۀ علمیۀ قم)‏

‏‏– دکتر سید عطاءاللّه مهاجرانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)‏

‏‏– حجهالاسلام والمسلمین محمد واعظ زادۀ خراسانی (دبیر کل مجمع التقریب بین المذاهب الاسلامیه)‏

‏‏– حجهالاسلام والمسلمین هاشم هاشم‌زادۀ هریسی (مشاور وزیر آموزش و پرورش)‏

‏‏– حجهالاسلام والمسلمین علی نظری منفرد (از فضلای حوزۀ علمیۀ قم)‏

کسانی که دوست دارند کتاب ادبی با نثر زیبا وجوشان درباره عاشورا بخوانند این کتاب ها دارای نثر ادبی است

‏‏**آنجا که حق پیروز است : پرویز خرسند

**برزیگران دشت خون: پرویز خرسند

**مرثیه ی که ناسروده ماند: پرویز خرسند

**حماسه‌آفرینان (درچهارجلد): شرح حال گروهی از یاران امام حسین (ع): هادی دستباز

**سقای آب و ادب:  سیدمهدی شجاعی

**طلسم سنگ. مجموعه نثرهای عاشورایی دکتر سید حسن حسینی

**عاشورا. مجموعه مقالات استاد فخرالدین حجازی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)