” عقل سرخ ” یا ” عقل خونین ” مسئله اینست

یکی از ملتزمین رکاب ” قالیباف ” که مواضع سیاسی خود را با تخلص ” عقل سرخ ” نشر می دهد در باره روخوانی قالیباف از روی یک متن از پیش نوشته شده که با التهاب و دست پاچگی و تپق و غلطهای فاحش همراه بود ، آنرا به این شکل توصیف کرده بود :” نطق امروز محمدباقر قالیباف در مجلس، ترکیبی از خردمندی انقلابی، نگاه راهبردی، تسلط کارشناسی و رویکرد سیستمی به وضع جهان، مسائل کشور و مشکلات مردم بود”
ادامه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)