عنکبوتِ نفرین شده

  …. : به ‌سرم زد یک معلوماتی صادر بکنم‌… یک ‌جور قضیه‌…. اسمش ‌را گذاشتم « عنکبوت نفرین شده »araignee maudite عنکبوتی است ننه‌اش عاق کرده…. عاق‌والدین ‌که می‌دانی چیست‌؟ این ‌یکی را ننه‌اش … ادامه خواندن عنکبوتِ نفرین شده