برای اولین بار از طریق رای گیری آزاد در بین خود پناهجویان شهر کایسری , شورایی با هدف شکل گیری یک شبکه حمایت اجتماعی و یاری رسان به پناهجویان در زمینه های مختلف تشکیل شده است. امیدواریم که شورای همیار پناهجو بتواند باعث افزایش شور و امید در بین پناهجویان شود و احساس امنیت را برای آنها به ارمغان بیاورد.
لازم به ذکر است که همین انتخابات در ماه ژوئن در شهرهای مختلف پناهجو پذیر ترکیه برگزار خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)