گاهنامۀ هنر و مبارزه

۲۲ ژانویه ۲۰۲۰

پیشگفتار: در سکوت فرماندهی رینگ دفاع هوائی ایران دربارۀ واکنش» اشتباهی» تور‌ام یک از رینگ پدافند هوائی تهران و سقوط هواپیمای اوکرائینی که چند روز پس از ترور سپبهد قاسم سلیمانی و چند ساعت پس از حملۀ موشکی ایرانی به پایگاه‌های آمریکا در عراق، به وقوع پیوست و به مرگ ۱۸۰ نفر انجامید، در نشریات خارجی شاهد نحلیل هائی دربارۀ علت «اشتباه انسانی» و جنگ الکترونیک بین آمریکا و ایران هستیم. در حالی که سگهای نگهبان خانه زاد در جبهۀ اپوزیسیون‌های پنتاگونی که در کلیت خودشان حاصل استعمارنوین و سپس نئولیبرالیسم معاصر در خود دستگاه دین اسلام در ایران به نفع تهاجم آمریکائی و پشتیبانی از سیطرۀ آمریکا علیه ایرانند می‌کوشند دائماً ایران را به دروغگوئی متهم و حمله به هواپیمای اوکرائینی را یک حرکت عمدی از سوی ایران معرفی می‌کنند. اطمینان و اعتقاد این عوامل امپریالیستی از روز اول حادثه تا امروز در حالی ادامه می‌یابد که نتایج تحقیقات هنوز روشن و اعلام نشده است. گرچه سردار حاجی زاده در همان نخستین سخنرانی‌اش در روایت داستان چگو نگی «اشتباه انسانی» به شکل ماهرانه سربسته ولی آشکار از حملۀ الکترونیکی آمریکا پرده برداشت.

دوستان در داوری عجله نکنیم، ولی اگر واقعیتی در این زمزمه‌های جنگ الکترونیک وجود داشته باشد، تحلیل‌های ما را از گذشته‌های خیلی دورتر از سقوط هواپیمای اوکرائینی در مورد استراتژی نظامی غرب سرمایه داری از دوران جنگ دوم جهانی تا امروز تأیید و تقویت می‌کند: به این معنا که نخستین اهداف نظامی آمریکا و سرمایه داری جهانی اهداف غیر نظامی هستند. هر ملت و کشوری که بخواهد از نظم جهانی سرپیچی کند که ساخت و سازهای آن در آغاز نخستین انقلاب صنعتی و تقسیم جهان به تولید کننده‌ها و مصرف کننده هائی که فقط باید در جایگاه ذخیرۀ مواد اولیه باقی بمانند سرپیچی کند به خشم و غضب جهان سرمایه داری جهانی به رهبری ایالات متحدۀ آمریکا دچار خواهند شد. حملۀ الکترونیک آمریکا به ایران در راستای همین استراتژی برای حفظ همین نظم ظالمانه و ضد بشری در عین حال با توجه به خسارات انسانی جبران ناپذیر آن به این معناست که نظام سرمایه داری جهانی به زبان بی زبانی می‌گوید که [ «ببینید ما تا چه اندازه بی پدر هستیم!» ]. در حالی که از سوی دیگر ایران در خصوص حملۀ موشکی به پایگاه‌های آمریکائی در عراق همۀ اصول و قوانین بین المللی در چنین وضعیتی را رعایت کرده و سپس اعلام کرده است که هدفش وارد آورد خسارات جانی به سربازن آمریکائی نبوده و فقط در پی متوقف ساختن ماشین جنگی آمریکا در خاورمیانه بوده است. حملۀ موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا فقط بخشی از پاسخ ایران به ترور سپهبد ایرانی در مأموریت دیپلماتیک برای مذاکره با عربستان سعودی در بغداد بود و نه همۀ آن، زیرا حملۀ موشکی به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه نماد خواست تمام ملتهای تحت ستم جهان برای توقف بی نظمی سرمایه داری جهانی ست.

امروز کشور ما یکی از هارتلندهای مهم جهان است، از یک سو مکان وقوع تضاد امپریالیسم و نئولیبرالیسم با منافع ملت ایران (به موازات منافع همۀ ملتهای جهان)، و از سوی دیگر (برای مثال همان گونه که در گفتگوهای «بدون توقف» از زبان افرادی مانند زرشناس می‌شنویم – در یوتوب جستجو کنید) مکان تضاد باند تبهکار به تقصیر یا بی تقصیر در حاکمیت خود ایران با ملت ایران است.

امروز موضوع اصلی خروج و عروج این و آن از برجام نیست، مسئله خروج ایران از منشور منع گسترش سلاح هسته‌ای که از پایه و اساس بی اعتبار و متناقض است نمی‌باشد، بلکه مسئلۀ اصلی در این ساعت از تاریخ خروج ایران از ساختارهای استعمار نوین و استعفا از وضعیت کشور تک محصولی «موزی»، «نفتی»، «شکلاتی» و مانند اینها به کشور تولید کننده و با نظمی عادلانه در راستای منافع توده‌ها که الزاماً همراه است با رعایت حقوق همۀ ملتهای جهان. به ویژه به این علت که نئولیبرالیسم آنگلوساکسون گویا از این پس می‌خواهد بی عدالتی و تخریب اجتماعی را به کل جهان حتا ملتهای غربی تحمیل کند، و به همین علت نیز بوده که جلیغه زردها هنوز در خیابانهای فرانسه راه پیمائی می‌کنند و تا کنون خسارات جانی قابل ملاحظه‌ای را نیز متحمل شده‌اند، یعنی خشونت پلیسی بی سابقه در فرانسه.

حمید محوی

 

افسر قدیمی سازمان سیا – ترانسپوندور هواپیمای اوکرائینی

هدف حملۀ الکترونیکی ایالات متحدۀ آمریکا قرار گرفته بود

مرکز پژوهش های جهانی سازی ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰

شبکۀ المنار

Par Al Manar

Mondialisation.ca, 21 janvier 2020

افسر بازنشستۀ سازمان سیا گفته است که به باور او تحریف ترانسپوندور (ناوبری هوائی با سامانۀ بازشناسی با امواج رادیوئی) در هواپیمای اوکرائینی از سوی ایالات متحده موجب واکنش ایران شده است.

فیلیپ جرالدی Philip Giraldi کارشناس قدیمی ضد تروریست و افسر اطلاعات نظامی در سازمان سیا مقاله ای در آمریکن هرالد تریبون[۱] منتشر کرد که در آن دربارۀ چندین حملۀ سایبری ایالات متحدۀ نوشته است؛ یکی علیه سامانۀ پدافند هوائی ایران و دیگری علیه هواپیمای اوکرائینی که روز ۸ ژانویه در آسمان ایران مورد اصابت قرار گرفت.

جرالدی توضیح می‌دهد که اپراتور ایرانی در پدافند هوائی متحمل «پارازیت» شدید شده بود و ترانسپوندور پرواز ۷۵۲ اوکرائینی (انترناسیونال ایرلاین) چند دقیقه پیش از پرتاب دو موشک تور [ام یک] ساخت روسیه متأثر شده بود. او نوشته است:

«توقف ترانسپوندور که می‌بایستی به اپراتور و دستگاه الکترونیک تور (Tor) علامت می‌داد که پرنده یک هواپیمای غیر نظامی ست، بر عکس به شکل خودکار نشان داده بود که یک شیء خطرناک و دشمن است. اپراتور [ایرانی] مشخصاً از پیش دربارۀ احتمال حملۀ موشکهای کروز آمریکائی اطلاع دریافت کرده بود، و به همین علت شلیک می‌کند.»

به گفتۀ جرالدی، سامانۀ موشک های تور ایرانی برای هک شدن مستعد است و می‌تواند طعمۀ حملۀ سایبری شود و به همچنین هم زمان ترانسپوندور پرواز ۷۵۲ از کار افتاد «برای ایجاد حادثۀ هواپیما که متعاقباً باید به دولت ایران نسبت داده می‌شد».

او نوشته است: «پنتاگون فن آوری هائی را اختراع کرده است که به آنها اجازه می‌دهد رادارهای دشمن را با اهداف تحریف شده و متحرک گول بزنند.»[۲]

«همین تکنولوژی البته می‌تواند روی ترنسپوندور تأثیر بگذارد و برای تغییر شکل دادن به هواپیمای خط هوائی غیر نظامی به کار برده شود به نحوی که اطلاعات اشتباه بفرستد و مکانش نیز تحریف شود. ایالت متحده دارای این توانائی هائی در جنگ الکترونیک ضروری برای مخدوش کردن و تغییر سیگنالهای ترانسپوندور هواپیماهای خطوط هوائی و پدافند هوائی ایران در اختیار دارد. اسرائویل نیز احتمالاً از همین توانائی‌ها برخوردار است».

هفتۀ گذشته ایران اعلام کرد که «حرکت تروریستی دشمن» در تخریب هواپیما نمی‌تواند مد نظر گرفته نشود.

سپهبد بریگاد ایرانی علی عبداللهی گفته است که سامانه‌های دفاع ضد موشکی آماج حملۀ الکترونیک قرار گرفتند تا حملۀ موشکی آمریکا را بجای پرواز ۷۵۲ منعکس کند.

رئیس جمهور ایران حسن روحانی به همچنین ایالات متحدۀ آمریکا را به عنوان مسئول سقوط هواپیما متهم دانست و اعلام کرد که: «ریشۀ همۀ دردها به آمریکا باز می‌گردد… این موضوع مانع از این نیست که ما همۀ دلایل را بررسی نکنیم.»

پارلمان ایران نیز اعلام کرد که «ما در یک برخورد قدرتمند با تبهکاران آمریکائی هستیم و اجازه نخواهیم داد که یک اشتباه… راه را برای سوء بهره برداری دشمنان از این درام باز کند».

جرالدی نتیجه گرفته است که جنگ الکترونیک از سوی ایالات متحده برای سرنگون کردن هواپیمای مسافر بری و مقصر جلوه دادن ایران «به معنای رویدادی از پیش تنظیم شده و برنامه ریزی شده است» برای رویدادی زیر پرچم دروغین و برای شعله ور کردن جنگ جهانی در آینده.

La source originale de cet article est almanar.com

 

ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/۲۲ ژانویه ۲۰۲۰


[۱] American Herald Tribune

[۲]  مترجم: برای اطلاعات بیشتر دربارۀ جنگ الکترونیک مراجعه شود به مقالۀ « لهستان تانک رادار گریز می سازد» نوشتۀ ژولین برگونو. ترجمۀ حمید محوی. ۲ آوریل ۲۰۱۴. +

 

/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)