راهکارهای عمومی برای امنیت در فضای مجازی – بخش اول

وقتی بدانید که با چه روش های ساده ای می توانید امنیت اطلاعات خود را افزایش دهید، حیرت زده خواهید شد. تنها هزینه ای که برای این امنیت پرداخت می کنید، سپری کردن زمان برای مطالعه مطالب درست و کارآمد به همراه تغییر دادن تنظیمات دستگاه تان می باشد.
استفاده از توصیه هایی که در این سری مقالات مطرح گردیده، بسیار راحت بوده و امنیت شما را تا حد زیادی بالا می برد.