بر سر سه راهی روش مبارزه: خشونت؟ عدم خشونت؟ خشونت زدایی؟

بنظر می‌رسد که بخشی از وجدان جمعی جامعه ملی با بکار گیری عناصر فرهنگی و وجدان تاریخی، چهلمین سالروز کشتار آبان ماه را پاس خواهد داشت و اینگونه حلقه‌ای که جامعه ملی در سال ۵۷ … ادامه خواندن بر سر سه راهی روش مبارزه: خشونت؟ عدم خشونت؟ خشونت زدایی؟