در آینه کودتای خرداد ۶۰، پاسخی به آقای یوسفی اشکوری (بخش ۱)

کودتای خرداد ۶۰ هنوز در حال اتفاق افتادن است و انتصاب رئیسی از آخرین نتایج آن. اینگونه تا زمانی که، خود را از آلزایمر تزریق شده تاریخی رها نکنیم و به سرچشمه باز نگردیم و حافظه تاریخی مان را باز نیابیم این <اتفاق افتادن> وطن را تا پرتگاه نابودی پیش خواهد برد. تنها در یافتن این سرچشمه است که پاسخ چه باید کرد و چگونگی استقرار جمهوری شهروندان ایران یافت خواهد شد.