طبق اخبار موثق دریافتی حمله نیروهای رژیم به منزل رضا پهلوان،بهرام پناهی و افراز انتصاری سه هنرمند فعال حقوق بشر سه شنبه شب انجام گرفته که متاسفانه رضا پهلوان،بهرام پناهی دستگیر شده اند ولی خوشبختانه ماموران موفق به دستگیری افراز انتصاری به جهت عدم حضور در خانه نگردیده اند!
ولی تا این لحظه کسی موفق به تماس با افراز انتصاری نگردیده است و نگرانیها از دستگیری وی ادامه داد.
AFRAZ ENTESSARI

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)