متاسفانه شب گذشته تیم وزارت اطلاعات با هجوم وحشیانه و همزمان به منزل
سه هنرمند جوان به نامهای رضا پهلوان،بهرام پناهی وافراز انتصاری ضمن توقیف وسایل شخصی ایشان را دستگیر
به مکان نامعلومی انتفال داده اند .
پیگیری وکیل تا این لحظه نتیجه ای نداشته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)