بانو گیتی پورفاضل، یکی از برجسته‌ترین حقوقدانان و وکیلان مدافع متهمان سیاسی، حقوق‌بشری و آزادیخواهی، و از چهارده تن بانوان امضاء کننده اعتراض به رهبری برای فساد و خشونت و آفت‌های اجتماعی و اقتصادی که کشور را به سقوط اقتصادی و اخلاقی و فقر کشانده و در مسیر شورش مردمی و جنگ قرار داده، پنج روز است که ناپدید شده است. خانواده ایشان، همسر و خواهر، از اینکه ایشان را چه نهاد امنیتی، یا خودسر، دستگیر کرده و به کجا برده یا به کدام زندان انتقال داده شده بی خبر هستند. ما می‌پنداریم که موضع سرسختانه ایشان علیه فساد و خشونت و بی‌قانونی حاکم خشم نهادهای امنیتی را برانگیخته باشد.

بانو پورفاضل، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران (سامان ششم) و عضو کمیسیون حقوقی جبهه ملی، دارای تالیفات پژوهشی و ادبی ارزشمند بوده و در سطح جهانی مورد تقدیر و بزرگداشت بوده‌اند. خدمات حقوقی ایشان در دفاع از کنشگران مدنی و حقوق‌بشری همیشه رایگان و با دلسوزی ستایش انگیزی بوده است. شوهر ایشان به بیماری لاعلاجی مبتلا هستند و به یاری و پرستاری شبانه‌روزی ایشان نیازمندند.

ما در جبهه ملی ایران بازداشت یا ربایش ایشان را تقبیح میکنیم و امیدواریم ایشان هر چه زودتر و بدون هیچ آسیبی آزاد و به خانه و خانواده بازگشت داده شوند.

جبهه ملی ایران-سامان ششم
تهران – دوم شهریور ۱۳۹۸خ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)