وبینار «دفاع از حقوق کارگران ایران در عرصه بین‌المللی»

سخنران: بهروز فراهانی، عضو همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه