بیانیه دوم ۱۴ فعال مدنی – سیاسی در ایران: خواستار «عبور کامل» از جمهوری اسلامی هستیم

۱۴ فعال مدنی – سیاسی در داخل کشور مدتی پیش در نامه‌ای خطاب به ایرانیان، خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی شدند.

این افراد اکنون در نامه‌ای دیگر اعلام کرده‌اند که خواستار عبور کامل از نظام جمهوری اسلامی بوده و معتقدند هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم وجود ندارد.