روز شُمارِ دیکتاتوری – امیر سارم

 امیر سارم  درباره نویسنده: امیر سارم من امیرِ سارم هستم، متولّد۱۳۵۷ درهمدان. از شش سالگی در کرج زندگی می‌کنم. دانشگاه نرفته‌ام امّا در فلسفه، هنر و ادبیات و فیزیولوژی، مطالعه کرده‌ام. ترجمه‌ی مقاله مثلن از … ادامه خواندن روز شُمارِ دیکتاتوری – امیر سارم