یکی از نکته هایی که در گذاشته شدن “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” در فهرست گروه های تروریستی از چشم نگاه‌های ریزبین دور افتاده است، پیوند تنگاتگ “سپاه” با “قانون اساسی” است!

اندک و بیش چهار اصل از “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، درباره و یا برای “سپاه پاسداران” است. اصل “یکصد و پنجاهم” از قانون اساسی ویژه‌ی “سپاه” است:

«سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.»

و اصل “یکصد و هفتاد و دوم” سپاه را در گروه نیروهای نظامی و انتظامی می‌گذارد:

«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستانی و دادگاه‌های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»

(هرچند این اصل می‌بایست بازنگری شود، چرا که “ژاندارمری و شهربانی و کمیته انقلاب اسلامی” بنا بر “قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران” به سال ۱۳۷۰ در همدیگر ادغام شدند. چنین کاری انجام نشده است و یک “جرم و تخلف بزرگ” روی داده است. به همچنین بازنگری در “قانون اساسی” درباره‌ی این اصل می‌بایست به رفراندم نیز گذاشته می‌شد)

نکته‌ی پنهان این است که، دولت آمریکا با این کار، آیا ماهیت “جمهوری اسلامی” را نیز که جوهره آن “قانون اساسی” است در تیررس تروریست بودن و نابودی -با تروریست خواندن “سپاه پاسداران”- گذاشته است یا نه!؟

اینگونه که پیداست، “نظام جمهوری اسلامی ایران”، به پیروی از “تروریست” نامیده شدن “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی”، خود بخود در فهرست کشورهای تروریست پرور گذاشته می‌شود!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)