منتشر شد: «ژنوم آدم نامرئی» نوشته بهرام روحانی

داستان بلند «ژنوم آدم نامرئی» توسط نشر ایجاز در تهران منتشر شد. این اولین اثر بهرام روحانی در حوزه ادبیات داستانی است.   توصیفی کوتاه در خصوص کتاب ژنوم آدم نامرئی:   ژنوم آدم نامرئی، … ادامه خواندن منتشر شد: «ژنوم آدم نامرئی» نوشته بهرام روحانی