اعلام کارزار “من هم شکنجه شدم” : کیفرخواستی علیه چهل سال شکنجه و زندان

از شما جانبدربردگان شکنجه، زندانیان سیاسی، خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان و از شما مردم آزادیخواه دعوت می‌کنیم با اعلام کیفرخواست خود در  کارزار شرکت نمایید. کارزار  ‘من هم شکنجه شدم’  در ادامه کیفرخواست … ادامه خواندن  اعلام کارزار “من هم شکنجه شدم” : کیفرخواستی علیه چهل سال شکنجه و زندان