علیرضا رضایی، طنز پرداز ایرانی درگذشت

علیرضا رضایی، طنز پرداز ایرانی روز ششم آذر و در چهل و چهار سالگی به علت ایست قلبی در لیل فرانسه درگذشت. علیرضا رضایی تحصیل کرده رشته مهندسی عمران در ایران بود. او در ایران … ادامه خواندن علیرضا رضایی، طنز پرداز ایرانی درگذشت