کودتای خرداد ۶۰، کودتا بر ضد انقلاب بود

“رابرت پاری/Robert Parry: رسانه‌های اصلی همیشه از بکار گیری کلمه کودتا در رابطه با برکناری رهبران نامطلوب (برای دولت‌ها) خوداری می‌کنند، اما سکوت در باره کودتای ۱۹۸۱ (۳۰ خرداد ۶۰ بر علیه بنی صدر) هدف … ادامه خواندن کودتای خرداد ۶۰، کودتا بر ضد انقلاب بود