معاونت زنان ریاست جمهوری بودجه میده به دخترش که به همراهی غنچه قوامی به مردم آموزش بدن که وقتی گشت ارشاد مزاحم دختری شد تماشاچی نباشن؟ مگه مازوخیستین؟ مگه مرض دارین آخه؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)