دیدار معنوی مثنوی (۱) ــ رهایی از دانستگی

    آب جیحون را اگر نتوان کشید هم ز قدر تشنگی نتوان برید چون شدی عطشان بحر معنوی فرجه ای کن در جزیرۀ مثنوی فرجه کن چندان که اندر هر نفس مثنوی را معنوی … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی (۱) ــ رهایی از دانستگی