پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۹)

های‌تِک: نکته‌های مهم از نظرات و مقالاتم دربارۀ ساخت داخلی هواگرد، و بومی‌سازی صنایع هوا و فضا (۱) ‫۰ کلیک ‫۱٫۲۴۲ نمایش بالابلاگ خب، منم از اوان کودکی- اشید مثل اغلب شما- علاقۀ وافری به … ادامه خواندن پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۹)