پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۶)

اقتصاد فرستاده شده ۱۱ ماه پیش نکته ایده توزیع ثروت ملی ویرایش پاکابارا: نکته‌های مهم + فهرست مطالب ویراش شده ‫۰ کلیک ‫۹۷۹ نمایش بالابلاگ نکته‌ها (برای جلوگیری از ارسال‌های متعدد به تدریج افزوده می‌شود … ادامه خواندن پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۶)