هشتمین فایل ویدئویی از محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) در ارتباط با کتاب و دو کتابی که اخیرا از من منتشر شده و حواشی آن

هشتمین فایل ویدئویی از #محمد_شوری )نویسنده و روزنامه نگار) در ارتباط با #کتاب و دو کتابی که اخیرا از من منتشر شده و حواشی آن اینجا ببینید: https://www.youtube.com/watch?v=mkp4j1u6PXo&feature=youtu.be   https://www.facebook.com/assize.mahkame/?hc_ref=ARTV0i0M5hrxZVH-FijefJhnjGhJ82hcuwCdfOPk8P_25_xOu22SzjFWO2mit1Hf9NU&fref=nf نظرات نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)