در ۱۶ اُم اسپند ماه ۱۳۲۹، تیمسار سپهبد رزم آرا نخست وزیر ایران، در نتیجه ی تبانی کثیف “جبهه ی خائن ملی” و “ارتجاع سیاه” ترور شد و به شهادت رسید. او یکی از دلاور ترین سربازان ایران زمین بود.

مصدق در سخنرانی خود در مجلس شورای ملی خطاب به رزم‌ آرا می‌ گوید:

“خدا شاهد است اگر ما را بکشند، پارچه پارچه بکنند، زیر بار حکومت این جور اشخاص نمی‌ رویم، وحدانیت نیت حق خون می‌ کنیم، خون می‌ کنیم، می‌ ریزیم و کشته می‌ شویم. با خشم و عصبانیت: اگر شما نظامی هستید، من از شما نظامی ‌ترم، می‌ کشم همینجا شما را می‌ کشم !!

رزم‌ آرا در پاسخ او می‌ گوید:

“من از آقای مصدق تعجب می‌ کنم !! مجلس جای استدلال و بحث است نه جای منازعه و مشاجره و فحش، اگر جای فحش بود چند نفر چاله میدانی می‌ آمدند اینجا”.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)