“دوریان مک گری” از کارمندان زن سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) است که به دستور شخص “کارتر” در کنار خمینی ملعون  بی سواد، برای ایجاد اغتشاش و آشوب در ایران فعالیت می کرد. همه ی دستورات، یک راست از کاخ سپید به وی و از راه او به “قطب زاده، ابراهیم یزدی وبنی صدر” داده می شد. دوریان مک گری یکی از مهره های پشت پرده و اصلی انقلاب تحمیلی و ضد ملی ایران بود. از جمله خیانت های او به مردم ما، ماجرای مسموم کردن آب تهران با هدف ایجاد ترس در میان مردم در نخستین روزهای شورش ۵۷ و چپاول موزه ی “ایران باستان” (موزه ی ملی) در تهران را می توان ذکر کرد.

“جعفر شفیع زاده” (محافظ شخصی خمینی گجستک و چریک تروریست آموزش دیده در سوریه و لیبی که از فرانسه تا تهران با خمینی همراه بود)، در کتاب خود با عنوان “پشت پرده انقلاب”، روابط او با خمینی دجال را افشا می کند.

نقش دولت آمریکا در به پیروزی رسیدن شورشیان ۵۷  در ایران در زمان کارتر، که همیشه دولت آمریکا آن را نفی کرده است، امروز انکار نشدنیست و امروز هم پس از گزشت ۳۹ سال، رژیم جمهوری اسلامی به لطف پشتیبانی های پشت پرده ی آمریکا، این جنایت پیشگان همچنان به کشتار و جنایات خود علیه ملت ایران ادامه می دهند. دولت آمریکا به آن ستمدیدگی که رییسان جمهورش نشان می دهند نیست.

هدف من از نوشتن این متن و گزاشتن این فرتور این است که به همه هم میهنانم بگویم که روی کمک هیچ دولتی حساب باز نکنند؛ به ویژه آمریکا که بارها ثابت کرده که هوادار و پشتیبان ملت ایران نیست. چه در ماجرای کوی دانشگاه و چه در داستان های پس از آن از جمله خیزش مردمی در سال ۸۸ که هتا با زبان هم از خیزش براندازانه ی مردم پشتیبانی نکردند و چه در خیزش دی ماه ۹۶ که سرفن به پشتیبانی زبانی اکتفا نمودند. ما باید خودمان تحول بزرگ را در کشورمان ایجاد کنیم. نباید منتظر هیچ کشوری شویم. دولت های فرانسه، انگل ستان، آمریکا و روسیه، همگی از دوستان صمیمی و نزدیک این رژیم هستند.

بارگیری کتاب پشت پرده های انقلاب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)