انا للنین و انا بلاستالین راجعون

رفیق شایگان سرانجام در ساعت هفت و نیم بامداد امروز دوم فروردین و بدون اینکه به خاطر کارنامه ی سیاه سیاسی و نقشش در سیه روزی ایران امروز، ابراز پشیمانی کند و یا هتا با دیدن همه ی کشتارها و شکنجه ها و غارت ها و نابودی منابع مالی و زمینی زیست محیطی کشور، دست از نشست و برخاست با سرکردگان رژیم اسلامی تا پایان عمر بردارد، در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان فیرزوگر تهران دیده از جهان فروبست و روح مرتجع سرخش به روح مرتجع سیاه عمام محبوبش خمینی حرامزاده پیوست که درباره ی او گفته بود:

“آیت‌ الله خمینی یک گاندی اسلامی است” !!

رفیق داریوش شایگان به تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۷۸ در گفتگو با هفته نامه ی “Nouvelles Litteraires” نشریه ی وابسته به حزب کمونیست فرانسه مدعی شد که “آیت الله خمینی یک گاندی اسلامی است”. او همینگونه اندیشه را در کتابی با عنوان “یک انقلاب مذهبی چیست ؟” (Qe e’stce gu’ une re’revolution ieligieuse) که در سال ۱۹۸۲ در پاریس منتشر کرد، با دقت بیشتری تشریح کرد.

رفیق شایگان در گفتگو با دیوید جکسون، خبرنگار تایم گفت:

“دست یافتن به دمکراسی برای کشوری که سنت دمکراتیک در آن وجود ندارد، کار دشواری است، اما ایرانیان آماده ی آموختنند. آیت‌ الله خمینی (حرامزاده) یک گاندی اسلامی است. این مهور جنبش ماست و بزرگ ترین دستاورد او سرنگونی رژیم شمرده می‌ شود”.

منابع:

۱) خمینی در پاریس / هوشنگ نهاوندی

۲) تارنمای تاریخ ایرانی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)