۱۷ فبریه ی ۱۶۰۰ میلادی، “جوردانو برونو” فیلسوف ایتالیایی، پس از گزراندن ۸ سال در سیاه چاله های خوفناک دادگاه تفتیش عقاید کلیسا، در نهایت در میدان کامپو دی فیوری شهر رم زنده زنده در آتش سوزانده شد. جوردانو برونو کسی بود که از حق تمام انسان ها برای اندیشیدن، بدانگونه که دلشان می خواست، دفاع می کرد.

او برای دیدگاه هایی که “درست آیینی” را به مردم “تحمیل” می کرد، جایگزینی به دست داده بود.

پیش از اینکه جوردانو برونو در آتش سوزانده شود، جلادان پاپ قدیس برای اینکه او را از گفتن سخنان کفر آمیز بازدارند، زبانش را قطع کردند. این سرنوشت بیشتر فیلسوفان و دانشمندان دوره ی تفتیش عقایدِ کلیسا بوده است. نوشته اند که پیش از بریدن زبان برونو، هنگامی که او را به یک میله ی آهنین بسته بودند و انبوهی از هیزم برای سوزاندن او گرد آورده بودند، او هم ساکت بود و تسلیم شده بود و چیزی نمی گفت؛ ناگهان پیرزنی نزدیک شد که تکه هیزمی در دست داشت و با آوردن نام خدا بر لب، آن را به روی هیزم ها انداخت.

برونو سکوتش را شکست و با تمام توانش فریاد کشید:

“نفرین بر این جهل مقدس”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)