رضا پهلوی و ادعای شاه قانونی ایران بودن از زبان خودش (بخش آخر)

    “ ملتی که در پی استقرار مردم سالاری در وطن مستقل و آزاد است، بیش از هر چیز نیاز دارد که نسبت به دروغ گفتن و دروغگویی کسانی که با کمک رسانه های … ادامه خواندن رضا پهلوی و ادعای شاه قانونی ایران بودن از زبان خودش (بخش آخر)