رضا پهلوی، ماجرای شاه قانونی ایران از زبان خودش

شش سال پیش آقای رضا پهلوی در مصاحبه با سایت معروف آلمانی فوکوس، خود را شاه قانونی ایران معرفی کردند که به عنوان شاهنشاه، قسم نیز خورده است: فوکوس آنلاین: آرزو دارید روزی تاج شاهی … ادامه خواندن رضا پهلوی، ماجرای شاه قانونی ایران از زبان خودش