بیانیه فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران

هموطنان عزیز! قریب چهاردهه از تأسیس جمهوری اسلامی مى‌گذرد، حکومتی که به سودای اسلامی کردن، جائی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است. در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته … ادامه خواندن بیانیه فراخوان برگزاری رفراندم جهت تعیین نوع حکومت آینده ایران