قم، مرکزی برای شیوع و ترویج جهل است. مرکزی برای اشاعه نابخردی. صدها فرد افغان در قم درس های آخوندی می خوانند، به امید این که دانسته شوند، اما آنان افرادی اند که فقط علیه علم و دانستگی ایستادگی می کنند.
هر ساله، در زمان تصمیم گیری این افراد از قم برای ترویج نمی‌دانم شعارهای مذهبی وارد افغانستان می‌شوند. اما واقعیت امر این است که آنان برای ترویج فرهنگ آخوندی ولایت فقه، تبلیغ می‌کنند. لشکر فاطمیون که صدها انسان بی گناه را در سوریه به‌کام مرگ برد، نتیجه فعالیت تخریب کارانه همین قمی‌ها است و حالا همین گروه تروریستی، در تظاهرات عدالت خواهی ایران سهم گرفته است و با فرمان سپاه پاسداران مردم را سرکوب می‌کنند.
بازی این آخوندهای قمی چقدر کثیف و چند بعدی است که علیه همه چیز ایستاده شده‌اند و علیه همه چیز موضیع می‌گیرند. از کوزه همان بیرون تراود که در آن است، کوزه آخوندها هم همین چند آیت قرآن و حدیث است که نتیجه اش را می‌بینیم. نه تنها مردم ایران که مردم افغانستان نیز به شدت از این قمی‌ها و آخوندک‌ها ضربه دیده‌اند. این ها به هیولایی می‌مانند که تقریبا همه چیز را می‌خواهند از ریشه بخشکانند.
هیات‌های عزاداری در نخست در قم، مشهد و تهران رواج بود، حالا در هرات، کابل و مزار در افغانستان نیز سرایت کرده است. مذهب، افراطیت، دین و جهل مثل بیماری ساری می‌ماند. مثل چیزی که واگیر است و مثل همین ایدز کشنده.
به آخوند جماعت، علما می‌گویند. نمی‌دانم از کجا این ها عالم شدند. عالم چه؟ مگر هرچه از شکم بگویی علم است؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)