معمای سوسیال‌دموکراسی

آیا سوسیال‌دموکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟ “من نظریه‌ای در مورد مبنای جوهر سوسیالیسم پیرامون «جماعت ” ایجاد کردم-به این معنی که مردم نسبت به هم تعهداتی دارند و افرادی اجتماعی هستند و نه فقط افرادی … ادامه خواندن معمای سوسیال‌دموکراسی