درباره انتقادات به بیانیه جمعی: عاملیت زنانه و روایات خشونت جنسی

ند روز پیش بیانیه‌ای جمعی در بررسی دو سال جریان روایتگری خشونت جنسی منتشر شد و التهابی که در پی انتشار این بیانیه رخ داده بر هرکس که فضای آنلاین و مجازی این چند روز را رصد کرده باشد، واضح است. خیلی از ما امضاکنندگان، درچند روز گذشته تحت حملات و فشارهای مختلفی بوده‌ایم که حقیقتا با انتظاراتمان پیش از انتشار بیانیه فاصله زیادی دارد.