«اشباح مارکس»

آیا سوسیال‌دمکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟   “مسئولیت در اینجا بار دگر، مسئولیت وارث است. چه بخواهند، چه بدانند و یا ندانند، همه انسان‌های کره ارض، امروز به میزانی وارثان مارکس و مارکسیسم هستند، وارثان … ادامه خواندن «اشباح مارکس»