دادگاه عالي هند حكم داده است كه افراد همجنسگرا حق زندگي خصوصي دارند، و آينده ي قانون ضد همجنسگرايان اين كشور را در شبهه قرار داد.
همجنسگرايي تحت بخش ٣٧٧ قانون مجازات در اين كشور غير قانوني است، كه بر پايه قانون قديمي مستعمره انگلستان است.

قانون قديمي اين كشور در سال ٢٠١٣ توسط دادگاهي، مانند گذشته ترتيب اثر داده شد، و “مقاربت جنسي شهواني بر خلاف نظم طبيعت” را غيرقانوني نمود.

به هر حال، حكم جداگانه اي در اين هفته از دادگاه عالي اين كشور تاكيد كرد كه حقوق اساسي افراد همجنسگرا بايد فراهم شود.
اين حكم كه روي يك پرونده نامربوط بود، به نظر مي رسد به صراحت اعلام مي كند كه افراد همجنسگرا سزاوار حقوق اساسي براي زندگي باشند، اين حكم پيش از يك تغيير گسترده تر به بخش ٣٧٧ داده شد.

٩ قاضي اين دادگاه به صراحت اعلام كردند : ” گرايش جنسي يك جنبه اساسي خلوت شخصي است.
تبعيض عليه يك فرد بر پايه گرايش جنسي عميقا تعرض به كرامت و ارزش شخصي اين فرد است.”

درخواست هاي برابري كه گرايش جنسي هر فرد در جامعه بايد مورد حفاظت قرار بگيرد در دستوركار قرار دارد.

“حق خلوت شخصي و حفاظت از گرايش جنسي در مركز حقوق بنيادين اعطا شده توسط قانون اساسي قرار دارد.”

اين تصميم همچنين حكمي را به چالش كشيد كه بخش ٣٧٧ را دوباره برقرار كرد، حكمي كه در ابتدا گفته بود كه اين بخش تبعيض آميز نبود، زيرا آن تنها بر بخش كوچكي از جمعيت كشور اثر دارد.”

دادگاه عالي اين هفته حكم داد :”اينكه يك بخش كوچكي از جمعيت كشور زنان همجنسگرا، مردان همجنسگرا، افراد دوجنسگرا و دگرجنس گونه را تشكيل مي دهد، يك اساس پايدار براي انكار و رد حق خلوت شخصي نيست.”

“هدف بالا بردن حقوق خاص براي شان و رتبه حقوق بنيادين اعطا شده است تا از نفرت اكثريت چه قانوني و چه مورد پسند عموم جدا كند.”

راندرا مودي نخست وزير از حزب ملي باراتيا جاناتا بطور مداوم در مقابل پيشنهادهايي براي لغو اين قانون از طريق پارلمان مقاومت نمود، و سال گذشته يك لايحه اعضاي خصوصي در مورد اين مساله راي پاييني آورد.

راجنا سين، وزير داخلي هند قبلا پافشاري كرد كه :”ما از بخش ٣٧٧ حمايت مي كنيم، زيرا ما باور داريم كه همجنسگرايي يك عمل غير طبيعي است كه نمي تواند مورد حمايت قرار گيرد.”

آمار تكان دهنده سال گذشته نشان داده بود كه صدها مرد تحت برقراري دوباره قانون ضد همجنسگرا دستگير شدند، و ترس از يك پاكسازي #همجنسگراستيز را بالا برد.

١٤٩١ دستگيري تحت بخش ٣٧٧ در سال ٢٠١٥ انجام شده است.

تقريبا تمامي اين دستگيرشدگان مرد بودند، اگرچه ٢٠٧ نفر زير سن قانوني و ١٦ نفر زن نيز در بين اين دستگيرشدگان بودند.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي و ارسلان

ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:
‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia ‏‎
وب سايت ما:‏
‏‎‏http://dharmamartia.org
‏‎صفحه خبر وب سايت :
‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/#home
اينستاگرام ما:
‏dharma_martia
توييتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
كانال تلگرام ما:
‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia
‏‎همكاران ما:
‏‎‏رسانه همياري: ‏‎‏
‏http://media.hamyaari.ca
‏‎‏سايت خودنويس: ‏‎‏
‏www.Khodnevis.org
‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سايت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgender.com ‏‎

منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2017/08/24/indias-supreme-court-affirms-basic-human-rights-for-gay-people/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)