سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی – بخش دوم

در بخش اول این نوشته به معرفی کوتاه سیستم های پیچیده، ویژگی های آن و حکومت افراد آزمایشی بر کشور مجازی تانالاند پرداخته شد. در این بخش نتایج این آزمایش و برخی اشتباهات که انسان‌ها … ادامه خواندن سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی – بخش دوم