در فقدان همدلی و سوار بر گزاره‌های نادرست

مینا خانی – به تازگی بیانیه‌ای با عنوانی «نگاهی به دو سال جریان روایت‌گری» منتشر شده‌است که به نظر می‌رسد بیش از هر چیز به صفحه «جنبش می‌تو ایران» و چندین فعال من هم ایرانی که با این صفحه همکاری‌ دارند ارجاع میدهد. این بیانیه از همان لحظه‌های آغازین انتشارش توسط یکی از پرسروصداترین آزارگران اخیر در جریان جنبش من هم ایران (ن.ی) نه تنها بازنشر شد، بلکه این متهم به چندین فقره خشونت جنسی، از نویسندگان و امضاکنندگان این بیانیه تشکر کرد. همینطور تا این لحظه این بیانیه واکنش‌های متفاوتی از استقبال، نقدهای ملایم، جدی و بسیار تند در شبکه‌های اجتماعی در برداشته است. به عنوان یکی فعالان حوزه خشونت جنسی که پیش از جنبش من‌هم نیز فعالیت داشتم و به عنوان فعال جنبش من هم ایرانی که در جریان تسهیل‌گری روایت‌های خشونت جنسی از ابتدای این جنبش تا این لحظه دخالت مستمر داشتم و با تقریبا همه صفحاتی که در این زمینه کار کرده‌اند، فعالیت و ارتباط مستقیم داشته و هم‌اکنون به عنوان فعال مستقل با تیم گرداننده صفحه من هم ایرانی نیز همکاری دارم، نقدهای جدی به بیانیه وارد می‌دانم. مضاف بر این می‌خواهم از نگاه خودم توضیح بدهم که کدام قسمت‌های این بیانیه بر اساس واقعیت‌های موجود نوشته نشده‌اند و تحلیل من از خشم تولید شده توسط این بیانیه چیست.